Wat is kindercoaching?

Elke ouder(s)/verzorger(s) ziet zijn/haar kind het liefst gelukkig. Het kan echter
voorkomen dat uw kind niet lekker in zijn/ haar vel zit en last heeft van onverklaarbare
buikpijn, veel piekert of heel onzeker is.
Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, oplossingsgericht en
speciaal ontwikkeld voor het kind. Het is een vorm van coaching waarbij de
belevingswereld van het kind centraal staat. Daarbij spelen o.a. het gezin, vriendjes,
school en vrije tijd een belangrijke rol.
Het creëren van succeservaringen vormt de leidraad naar plezier en vertrouwen in de
toekomst. Als kindercoach help ik uw kind de oplossing binnen zichzelf te vinden. 
Voor wie?
Pooek kindercoaching is bedoeld voor kinderen en jongeren die problemen ervaren in
bijvoorbeeld één van de volgende gebieden:

  • sociale vaardigheden
  • pesten, gepest worden
  • verlies en rouwverwerking
  • Verwerken van scheiding
  • (faal)angsten
  • Boosheid(driftbuien) en frustratie
  • spanning
  • piekeren
  • verlegen-/onzekerheid
  • slecht in slaap kan komen

Pooek kindercoaching helpt bij allerlei belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied.
Wanneer uw kind dit niet zelf op kan lossen, kan begeleiding uitkomst bieden. Je kunt dan
bij mij als kindercoach aankloppen als je de stap naar een andere hulpinstantie nog te
groot vindt.