Pooek Kindercoaching geeft echte betrokkenheid, luistert en geeft inzichten en biedt handvatten waarmee uw kind zelf weer de draad kan oppakken en (opnieuw) leert te staan in zijn eigen kracht. Pooek Kindercoaching kijkt naar de mogelijkheden en vaardigheden in het kind. De opbouw van een coachingstraject is op maat gemaakt, afhankelijk van de hulpvraag van het kind. In grote lijnen is de opbouw en werkwijze van Pooek Kindercoaching als volgt: 

Het doel: Dat uw kind zijn eigen kracht ontdekt en ervaart wat hij nog meer kan om uw
kind zoveel mogelijk te laten groeien. Dit is bij ieder kind anders.
De aanpak: Vertrouwen krijgen/opbouwen, aandacht, humor, kijken naar de
mogelijkheden van het kind wat wel kan. Hierin blijf ik altijd positief.
Methodieken: Ik kijk waar de interesses van uw kind liggen. Dit kan zijn door middel van
gesprekken, creatieve manieren zoals; beweging, muziek, rollenspel, spelkaarten,
spelletjes, etc. Er zijn veel mogelijkheden om verschillende methodieken in te zetten op
een speelse manier.

Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal 45 min. Tijdens dit gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en het kind probeer ik samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Tevens is het belangrijk dat er van beide kanten een klik is. Het kennismakingsgesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind tenzij anders gewenst.

Intakegesprek
Als we samen het begeleidingstraject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s). Het kind is hierbij niet aanwezig. Het intakegesprek duurt 60 minuten. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd met het verzoek
deze zo volledig mogelijk in te vullen en weer terug te sturen, zodat ik me kan inlezen en voorbereiden thuis. Tijdens het intakegesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s)/verzorger(s) uitgebreid besproken.

Coaching traject
Hierna volgen de sessies met het kind. Gemiddeld zijn 6 á 10 sessies van 1 uur voldoende. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Uitbreiding van sessies verloopt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s). De ouder(s)/verzorger(s) zijn bij de sessies niet
aanwezig. Om een coaching traject te laten slagen, is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan Pooek kindercoaching in contact treden met school of andere disciplines. De sessies van het coachen vinden bij Pooek kindercoaching plaats. Als ik de informatie met ouder(s)/verzorger(s) mag delen van de kinderen wat we gedaan hebben in de sessies dan bespreek ik dit na iedere sessie met de ouder(s)/verzorger(s). Wil het kind dit niet dan blijft dit vertrouwelijk of kunnen ze dit thuis zelf bespreken indien gewenst.

Afronding
Als afronding van het coaching traject volgt een ouder(s)/verzorger(s) gesprek, waarbij de ouder(s)/verzorger(s) tevens een eindverslag ontvangen. Tijdens het eindgesprek wordt het huidige gedrag of de huidige situatie van het kind uitvoerig besproken. Indien gewenst, is er tevens tussentijds telefonisch contact op aanvraag van ouder(s)/verzorger(s). Informatie over het kind wordt nooit zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) aan derden verstrekt. Aan het einde van het traject ga ik samen met het kind de afronding vieren. Ze krijgen dan van mij een diploma(indien gewenst). Zo kan het kind en de ouder(s)/verzorger(s) terugkijken op een mooi traject dat we samen zijn aangegaan.

Let op!
Ik als kindercoach kan niet ingezet worden bij ernstige psychische problemen zoals
depressie. Bij lichamelijke of geestelijke klachten wordt op prijs gesteld om eerst naar een
(huis)arts te gaan om te kijken wat er aan de hand is voordat we verder kunnen met
kindercoaching. Kindercoaching is geen therapie ik denk en kijk mee naar de
mogelijkheden. Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat uw kind
andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik u adviseren een ander traject te
volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, of andere
hulpverlening, die beter past bij wat uw kind op dat moment nodig heeft. Hierin heb ik het
beste met uw kind voor. Als ik merk dat ik niet verder kom dan koppel ik dit ook terug en
kan ik uw kind altijd doorverwijzen bij hetgeen waar ik denk dat het beter baat bij gaat
hebben.